BiH    |    ENG

Prevencija nasilja među i nad mladima
Nakon prvog ciklusa realizovanih edukativnih radionica za učenike/ce osnovnih škola podržanih od Općine Centar u 2014. godini, Fondacija lokalne demokratije je sa početkom nove školske 2015. godine zahvaljujući ponovno podršci od Općine započela novi ciklus radionica pod nazivom „Prevencija nasilja među i nad mladima“.

 Edukativne radionice realizuju se u 6 (šest) osnovnih škola na području općine Centar:  OŠ “Isak Samokovlija”, OŠ “Hasan Kikić, Katolički školski Centar  “Sv.Josip”, OŠ “ Mehmed beg Kapetanović Ljubušak”, OŠ “ Hasan Kaimija” i OŠ “ Vladislav Skarić”. Projektom su obuhvaćeni učenici/ce devetih razreda u navedenim školama.Cilj edukativnih radionica je interaktivno uključivanje učenika/ca tokom trajanja radionice u sklopu jednog nastavnog časa.  Edukativne radionice  će koristiti  učenicima/cama da promišljaju o nasilju i da prepoznaju njegove oblike, zatim uzroke i koje posljedice se vežu za nasilno ponašanje. Vizuelno prikazivanje nasilja (kroz edukativni film), kao i same posljedice koje ma koji oblik nasilja može prouzrokovati, pokazao se kao veoma pozitivan i efektivan za mladu populaciju kojoj je film i namjenjen. Praktična edukacija  i interaktivni odnos sa učenicima/cama igraju važnu ulogu u širenju znanja, vještina i vrijednosnih stavova.Fokus se stavlja na preveniranje daljnjeg širenja nasilnog ponašanje kroz promjenu stavova i ponašanja prema problemu nasilja u porodici uključujući pozitivnu socijalizaciju, društvenu afirmaciju te konstruktivno i nenasilno rješavanje konflikta.

p>