BiH    |    ENG

Senzibilizacija u prepoznavanja nasilja
Edukacija za zdravstvene radnike Kantona Sarajevo, u organizaciji Fondacije lokalne demokratije, a u okviru manifestacije Dječije nedjelje realizovala se 6. oktobra 2015. godine

Edukaciji je prisustvovalo tridesetak uposlenika javne ustanove domova zdravlja Kantona Sarajevo.  Pedijatri, pedodonti, stomatolozi, medicinske sestre imali su priliku da razgovaraju o načinima povećanja senzibilizacije u  prepoznavanja nasilja  i postupanja sa djecom žrtvama nasilja u porodici
Predavači su bili prim.dr. Junuzović Amra, pedijatar i Amela Dautbegović, magistrica psiholoških nauka.