BiH    |    ENG

Zaštite žrtava nasilja u porodici
U okviru manifestacije Dječije nedjelje 2015 - programa koji se tradicionalno obilježava u Kantonu Sarajevu, sa ciljem promocije prava djeteta, nevladina organizacija Fondacija lokalne demokratije nizom aktivnosti obilježava ovu značajnu manifestaciju.

7. oktobra 2015. u 20.00 sati u okviru serijala Dnevna soba, Televizije Sarajevo emitovana je emisija o  temi Zaštite djece žrtava nasilja u porodici.

U današnjem uspostavljenome sistemu zaštite od nasilja u porodici, u Kantonu Sarajevo ključnu ulogu prevencije, zaštite i borbe protiv nasilja u porodici ima tzv. „Koordinaciono tijelo za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici“. Ovo tijelo čine imenovani predstavnici/ice ministarstava: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice; Ministarstvo unutrašnjih poslova; Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade;  Ministarstvo zdravstva; Ministarstvo pravde i uprave i Fondacija lokalne demokratije.

Emisija u trajanju od 60 minuta još jedan je doprinos u nastojanju poboljšanja društvene brige za djecu i jačanja  odgovornosti svih nabrojanih aktera  zaštite koji brinu o djeci.

 U emisiji su  učestvovati:

Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije- organizacije koja vodi Sigurnu kuću, Sos telefon, Centar za besplatnu pravnu pomoć...

Mirsada Poturković, stručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacija, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“

I

Irfan Nefić, načelnik Odjeljenja za odnose s javnošću, Ministarstva unutrašnjih poslova.

Emisiju možete pogledati kikom na link https://www.youtube.com/watch?v=WmidJ5veAk0