BiH    |    ENG

Dječija nedjelja 2015.
Prevencija nasilja nad i među mladima

U okviru  manifestacije Dječije nedjelje - programa  koji se tradicionalno obilježava u Kantonu Sarajevu, sa ciljem promocije prava djeteta, nevladina organizacija Fondacija lokalne demokratije  aktivnosti  je započela    6. oktobra 2015. godine edukativnom radionicom  namijenjenu  učenicima  prvog razreda, Srednje škole poljoprivrede, prehrane veterine i uslužnih djelatnosti.

Ovo je prva od planirane četiri radionice čiji je cilj preveniranje nasilja nad i među mladima.

Nastavak radionica  realizovan  je  07.oktobra  kada su  održane još dvije radionice i to u Srednjoj  školi za tekstil, kožu i dizajn i  Osnovna škola „Mirsad Prnjavorac“.
08. oktobra 2015 godine, realizovana je i završna radionica u 12.25 sati  u Osnovnoj školi „Edhem Mulabdić“. Ovu radionicu kao i prethodne vodit će  predstavnici Koordinacionog tijela u prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici Kantona Sarajevo, iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS Aida Hajdar   i Mubera Hodžić-Lemeš, menadžerica Sigurne kuće  Fondacije lokalne demokratije.

 

U današnjem uspostavljenome sistemu zaštite od nasilja u porodici, ključnu ulogu prevencije, zaštite i borbe protiv nasilja u porodici ima „Koordinaciono tijelo za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici“. Kojeg čine imenovani predstavnici/ice ministarstava: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice; Ministarstvo unutrašnjih poslova; Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade;  Ministarstvo zdravstva; Ministarstvo pravde i uprave i Fondacija lokalne demokratije.

 radionica iz OŠ „Mirsad Prnjavorac“,

Srednjoj  školi za tekstil, kožu i dizajn

Srednje škole poljoprivrede, prehrane veterine i uslužnih djelatnosti