BiH    |    ENG

Istanbulska konvencija
U zajedničkoj organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Vijeća Evrope - Odjela za evropsku socijalnu povelju, a u okviru aktivnosti predsjedavanja BiH Vijećem Evrope, 20. oktobra realizovana je konferencija: Monitoring i implementacija Istanbulske konvencije - nove sinergije“

Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije učestvovala je na konferenciji kao predstavnica Sigurne mreže (28 nevladinih organizacija iz cijele BiH koje imaju u svojoj misiju prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici)  i tom prilikom naglasila važnost   uključivanjem državnih institucija koje najavljuju odlučnu borbu protiv nasilja u porodici.Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Semiha Borovac podsjetila je da je BiH šesta zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju i to se dogodilo u novembru 2013. godine, a u julu ove godine Vijeće ministara usvojilo je Okvirnu strategiju za implementaciju te konvencije i time već otvorila put ka njenoj primjeni.

Kako je istaknuto, osim zakonskim izmjenama, ekonomsko osnaživanje žena u znatnoj mjeri bi doprinijelo prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici.
Učesnici ove konferencije u Sarajevu su bili članovi zemalja članica Vijeća Evrope i predstavnici domaćih i regionalnih institucija za ljudska prava i ravnopravnost spolova.