BiH    |    ENG

Besplatna pravna pomoć
Dana 22.10.2015.godine, FLD je u okviru Sporazuma o suradnju u oblasti besplante pravne pomoći, organizovala sastanak sa partnerima, u cilju osiguravanja nastavka zajedničkog angažmana na razvoju sistema besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo.

Na sastanku partneri su usvojili načelne smjernice za izradu Strategije
razvoja besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo i akcionog plana.