BiH    |    ENG

UNDP Regionalna konferencija
Regionalna konferencija UNDP-a o Efektivna programiranje za sprečavanje i suzbijanje seksualnog i rodno nasilje, okupio je više od 50 vladinih zvaničnika, uključujući i predstavnike pravosuđa i sigurnosti institucija, predstavnika civilnog društva i stručnjaka u Beogradu, Srbija 27-28 oktobra 2015 kako bi razgovarali o izazovima, dobrim praskama i novim pristupima za sprečavanje seksualnog i rodnog nasilja i kako povećati pristup žrtve pravdi i sigurnosti.

 Amra Kadrić u ime Fondacije lokalne demokratije  je prisustvovala konferenciji. Kao   jedna od panelista bila je u grupi koja je obrađivala temu seksualno nasilje u oružanom sukobu zajedno sa predstavnicima iz Ukrajine, Hrvatske i Turske. Predstavljen je  zakonodavni okvir u BiH koji se odnosi na prava žena žrtava rata koje se pojavljuju kao svjedokinje u krivičnom postupku, kao i generalno njihov položaj i ostvarivanje statusnih prava.

 

 

Više: http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/presscenter/articles/2015/10/28/countries-from-south-eastern-europe-and-central-asia-join-forces-to-combat-sexual-and-gender-based-violence.html