BiH    |    ENG

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA SISTEM SOCIJALNOG STANOVANJA
Završna konferencija projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – razvoj integriranog modela u teoriji i praksi“ održana je u Sarajevu 11. novembra 2015. Prezentirani su rezultati i najvažnije preporuke za integrirani održivi model socijalnog stanovanja u BiH.

 

 

 

 

 

 

 

 Završna konferencija projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – razvoj integriranog modela u teoriji i praksi“ održana je u Sarajevu 11. novembra 2015. Prezentirani su rezultati i najvažnije preporuke za integrirani održivi model socijalnog stanovanja u BiH.

 

 
 
Prepoznavši značaj socijalnog stanovanja, EU je osigurala milion Eura za ovaj projekat kroz fondove IPA 2011 i privukla finansiranje od strane lokalnih vlasti i Hilfswerk Austria Interanational u iznosu od 714.905 Eura.
 
Projekat je implementirao Hilfswerk Austria International (HWA), u partnerstvu sa Fondacijom lokalne demokratije.
 
Pored općina koje su u njemu učestvovale, projekat su također podržali Komisija za izbjegle i raseljene osobe BiH/Fond za povratak, Federalno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Minisarstvo za raseljene i izbjeglice RS, Uprava za raseljena lica i izbjeglice HNK i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog Kantona.