BiH    |    ENG
11.12.2015
KRAJ KAMPANJE-NASTAVAK PODRŠKE...
U povodu 10. decembra međunarodnog dana ljudskih prava i završetka svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, u organizaciji UNDP i Fondacije lokalne demokratije, ispred Katedrale 11. decembra 2015. godine u 12.00 upriličena je podjela info materijala sa kontaktima besplatnih servisa koji djeluju u BiH, a koji se odnose na obezbjeđivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda.

 Pored toga građankama i građanima će na raspolaganju biti pravnici iz Fondacije lokalne demokratije koji su  PRO BONO i na licu mjesta davali pravne savjete, za zaintersovane građanke I građane.

Kako u Bosni i Hercegovini Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nije jedinstveno uređen, u  cilju olakšanog pristupa pravima, pravdi i pravosuđu  djeluje 

“Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći”, čije su članice nalaze na teriroriji  cijele BiH. UNDP će i u sljedećoj godini, kao i do sada, nastaviti da pruža tehničku, logističku, kao i projektnu podršku, te su njihovi predstavnici zajedno prolaznicima  bili na raspolaganju ukazivajući   na mogućnosti besplatnog ostvarivanja prava.

 

 

Važno je - jer ostvarujući bar jedno pripadajuće pravo, dugoročno se utiče na kvalitetu života pojedinca ali i društva u cjelini jer  se preveniraju posljedice koje bi mogle proizaći (ekonomske, socijalne, zdravstvene, sigurnosne...).