BiH    |    ENG
14.11.2016.
KOMPARATIVNA ANALIZA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni tim Fondacije lokalne demokratije izradio je Komparativnu analiza propisa i praksi u oblasti djelatnosti socijalnog rada čija je svrha sagledavanja stanja normativnog okvira i postojećih praksi u Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji u pogledu identifikovanja načina normiranja broja stručnih radnika po socijalnoj usluzi, uređenja i funkcionisanja metoda certificiranja stručnih radnika, dostupnih modela stručnog usavršavanja, te vrsta organizacija koje licenciraju stručne radnike, sa posebnim osvrtom na stanje socijalne djelatnosti u tom pogledu u FBiH.

 

 

Analiza na jednom mjestu daje usporedne podatke o pravnom okviru i praksama u posmatranim državama, zakonodavstvu EU, u odnosu na trenutnu situaciju u oblasti djelatnosti socijalnog rada u BiH.

 

 


 

 

Kao rezultat provedene komparativne analize kreirane su preporuke za odgovarajući zakonodavni odgovor koje su polazište  za razvoj javne politike i njenog pravnog instrumenta u ovoj oblasti. Te je prema tome i predstavljen  Radnoj  grupi za procjenu utjecaja za Zakon o djelatnosti socijalnog rada u Federaciji BiH, 18.oktobra 2016. godine.

Cjelokupan tekst možete pogledati  ovdje.

 

Ova Analiza izrađena je uz finansijsku pomoć USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (USAID/SGIP), kojeg provodi Centar za međunarodni razvoj Državnog univerziteta New York (SUNY/CID). Fondacija za istraživanje za Državni univerzitet New York i Fondacija lokalne demokratije odgovorne su za sadržaj ove Analize koja ne mora nužno odražavati mišljenje USAID-a ili Vlade SAD-a.