BiH    |    ENG

Dječija nedjelja "Sretan ćeš biti svijete kad usrećiš dijete"
U periodu od 06. do 08. oktobra 2017. u organizaciji Fondacije lokalne demokratije i saradnji sa JU „Kantonalnim centrom za socijalni rad“, odnosno sa službama socijalne zaštite iz svih općina i Sigurne kuće, za 45-tero djece iz najosjetljivije populacije Kantona Sarajevo, realizovano je druženje u Sarajevskom koledžu institucije Global Education.

 

 

U toku trodnevnoga boravka kroz različite radionice kreativnog karaktera djeca su razvijala vještine u cilju povećanja  samopoštovanja i pozitivnog  načina razmišljanja prema sebi i drugima. Učilo se o načinima nenasilnoga rješavanja  mogućih konflikata kao i o postojanju ustanova i NVO kojima se mogu obratiti za pomoć. Djeca su u osim toga  prisustvovali i kulturno zabavnim programu, odnosno koncertu i predstavi čije cilj bio uticati na buđenje interesa djece za kulturu i umjetnost. 

 


Odlaskom na centralnu manifestaciju u Domu mladih, zvanično je završen ovogodišnji program Dječije nedjelje, ali sjećanje na zajedničko druženje prema riječima djece, ostat će im vječno u sjećanjima kao nešto najljepše što su doživjeli.ž

 


 

Ovaj humani projekat u potpunosti je finansiralo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.