BiH    |    ENG
25.12.2017.
Nasilje u porodici i psihološki aspekti nasilja- Kako prepoznati i podržati žrtve
U okviru saradnje Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, 20. i 21. 12.2017. godine, održane su edukacije za uposlenike Službe KS-a o temi: „Nasilje u porodici i psihološki aspekti nasilja- Kako prepoznati i podržati žrtve“.

 Tim povodom pozvana je FLD-je i njeni  stručne uposlenice  Amra Muslić, socijalna radnica i Sanja Sahačić, psihologinja, stalno angažovane u  direktnom radu sa žrtvama nasilja u porodici u Sigurnoj kući,  da za 50 radnika ove službe, angažovanih na poslovima posredovanja, realizuju obuku kako bi bili  osposobljeni da odgovore potrebama ugroženih ciljanih grupa na tržištu rada, te da pruže adekvatnu uslugu za  osjetljive kategorije, kao što su žrtve nasilja u porodici. Ovo  peta radionica, nakon Mostara, Zenice, Tuzle i Bihaća realizuje se na inicijativu Federalnog zavoda za zapošljavanje.

About the foundation

Local Democracy Foundation is a local non-governmental organization that has 18 years of experience in designing, coordinating, managing and providing technical and personnel support for various projects and programs.
more information