BiH    |    ENG
23.02.2018.
Ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz budžeta Grada Sarajeva za 2018. godinu
Danas, 23.02.2018. godine, u prostorijama Fondacije lokalne demokratije je potpisan Ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz budžeta Grada Sarajeva za 2018. godinu.Ugovor su potpisali gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka i izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije, Jasmina Mujezinović. U budžetu Grada Sarajevo je dodjeljeno 10.000,00 KM kako bi se podržao rad Sigurne kuće, skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u porodici. Ovom prilikom se Fondacija lokalne demokratije zahvaljuje Gradu Sarajevu na dugogodičnjoj podršci i pomoći u zaštiti od nasilja na osnovu spola.