BiH    |    ENG
26.02.2018.
Analiza “Bezbjednosni rizici u radu branitelja/braniteljica ljudskih prava u BiH“
Danas, 26.02.2018. godine, u hotelu Bosnia u Sarajevu, predstavljeni su rezultati sprovedene Analize “Bezbjednosni rizici u radu branitelja/braniteljica ljudskih prava u BiH“.

Branitelji/ce ljudskih prava suočeni su sa posebnim sigurnosnim rizicima koji uključuju maltretiranja, prijetnje, diskriminacije, prijetnje smrću, fizički napadi i drugi oblici kršenja ljudskih prava. Aktivistice i aktivisti koji brane ljudska prava meta su nasilja najčešće zbog prirode posla, konteksta u kojem rade, geografske lokacije ili zato što pripadaju određenim etničkim grupama ili se dovode u vezu sa drugim ranjivim i manjinskim društvenim grupama, pokazali su rezultati analize.

Pitanje sigurnosti branitelja/ica ljudskih prava nije tipično samo za zemlje kao što su Bosna i Hercegovina ili Holandija. To je pitanje koje iziskuje kontinuiranu borbu u svakoj zemlji, od strane institucija i nevladinog sektora, žena i muškaraca“, poručio je ambasador Kraljevine Holandije u BiH Reinout Vos u obraćanju sudionicima.

 

 


 

 

Rezultati analize predstavljeni su na Informativnoj sesiji koja je okupila 30 sudionika/ca, predstavnika nevladinih organizacija, aktivista i novinara iz Stoca, Sarajeva, Zenice, Višegrada, Trebinja, Mostara, Bihaća i Dervente, kao i predstavnice policijskih agencija u BiH, Agencije za ravnopravnost spolova i Gender centra FBiH.

Informativna sesija realizovana je u okviru projekta “Ostati sigurne – Mreža sigurnosti za braniteljice ljudskih prava i aktivistice protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“ kojeg implementira Fondacija lokalne demokratije uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije