BiH    |    ENG
16.03.2018.
Provedba Istanbulske konvencije Vijeća Evrope – izazovi i naredni koraci
Dana, 15 i 16.03.2018.godine, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine organizovala je Regionalnu konferenciju pod nazivom „Provedba Istanbulske konvencije Vijeća Evrope – izazovi i naredni koraci.

Regionalna konferencija održana je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, koji seprovodi uz podršku Američke Vlade kroz Američku agenciju za međunarodni razvoj (USAID). Cilj konferencije bio je razmjena iskustva i dobrih praksi, kao i identifikovanje nedostajućih standarda u provođenju Istanbulske konvencije u BiH, te regionalno povezivanje i uspostavljanje bliže saradnje sa svim relevantnim partnerima. 

Na Konferenciji je u svojstvu ekspertica, direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović, je predstavila „Komparativnu analizu standarda podrške i pomoći žrtvama rodno zasnovanog obiteljskog nasilja u BIH“ u odnosu na obaveze proistekle iz verifikovane Istanbulske konvencije Vijeća Evrope – izazovi i naredni koraci.

Pored relevantnih subjekata iz Bosne i Hercegovine, na konferenciji su učestvovali međunarodni predstavnici, među kojima šef ureda UN Women u BiH, zamjenik šefa ureda Vijeća Europe za BiH, NJ. E. ambasador Kraljevine Švedske u BIH i šef misije USAID-a u BiH, te predstavnici iz Srbije, Crne Gore i Makedonije