BiH    |    ENG

ARHIVA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2013 GODINU


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2012 GODINU


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2011 GODINU


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2010 GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2009 GODINU


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2008 GODINU


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2007 GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD MART 2006. - MART 2007.


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2005. GODINU
-
ENG

 


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2004. GODINU
-
ENG


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2003. GODINU
-
ENG


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2002. GODINU
-
ENG


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2001. GODINU
-
ENG


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2000. GODINU
-
ENG


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 1999. GODINU
-
ENG


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 1998. GODINU
-
ENG


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 1997. GODINU
-
ENG


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 1992. -1996. GODINE
-
ENG


REKONSTRUKCIJA
O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija