BiH    |    ENG

KONTAKT


MENADŽMENT Fondacije lokalne demokratije
Radićeva 11
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 33 237 240 / 236 899

e-mail: adl@bih.net.ba
e-mail: anketa@bih.net.ba

e-mail: barsa@bih.net.ba

e-mail: tubsasa@bih.net.ba


SKLONIŠTE za žrtve nasilje u porodici

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/fax: +387 33 237 240
e-mail: shelters.1@bih.net.ba


SOS TELEFON-Crvena linija za žrtve porodičnog nasilja Dostupna telefonska linija 24 sata

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/fax: +387 33 222 000
e-mail: shelters.1@bih.net.ba

 

CENTAR ZA PRAVNU POMOĆ ŽENAMA – prava iz porodičnih odnosa; socijalna prava; prava civilnih žrtava rata; prava porodice sa djecom; zdravstvena prava;  radna prava; 
Bravadžiluk bb,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/fax:     +387  33 57 05 60 / 57 05 61
e-mail: amer.homarac@fld.ba


O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija