BiH    |    ENG
Fondacija lokalne demokratije
SERVISI I USLUGE
Od 2000. godine Fondacija lokalne demokratije u okviru programske djelatnosti unapređenja i zaštite ljudskih prava provodi integrirani bazični program - SERVIS, koji se odnosi na zaštitu osoba sa preživljenim iskustvom nasilja u porodici i promociju zajedničkog djelovanja ženskih nevladinih organizacija i institucija protiv nasilja u porodici. Fondacije lokalne demokratije ima educiran tim koji može ponuditi USLUGE trening programa i konzultantske usluge u različitim oblastima.

SIGURNA KUĆA - SKLONIŠTE ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA U PORODICI

Od oktobra 2000. godine Fondacija lokalne demokratije vodi Sigurnu kuću - Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici. Kapacitet Skloništa je 25 korisnica/ka (10 žena i 15-ero djece). Primarni cilj rada Skloništa je obezbjeđenje direktne zaštite i psihosocijalne podrške ekstremno ugroženim kategorijama žena i djece.

više o projektu....
SKLONIŠTE ZA DJEVOJKE ŽRTVE NASILJA

U okviru projekta “Ti to možeš“, u oktobru 2002. godine pokrenut je rad Skloništa za djevojke žrtve nasilja. Sklonište ima kapacitet za 8 do 10 djevojaka koje su žrtve emocionalnog, fizičkog ili seksualnog nasilja (trafficking, incest, prostitucija, silovanje). Primarni cilj je obezbjeđivanje direktne zaštite djevojaka žrtava nasilja. Namijenjeno je bosanskohercegovačkim državljankama starosne dobi između 12 i 18 godina.

više o projektu....
SOS CRVENA LINIJA – TELEFON ZA ŽRTVE NASILJA

Od 2004. godine otvorena je 24-satna SOS crvena linija, telefon koji svim građankama/ima, prvenstveno Kantona Sarajevo ali i šire, omogućava da prijave bilo koju vrstu nasilja i da dobiju adekvatne informacije na koji način pristupiti rješavanju problema nasilja ili sprečavanju nasilja, tj. kome se obratiti za dalju pomoć.

više o projektu....
CENTAR ZA PRAVNU POMOĆ

Centar za pravnu pomoć Fondacije lokalne demokratije pruža besplatnu pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja u porodici, samohranim majkama, ženama žrtvama rata, ženama na socijalnoj margini.

više o projektu....
MOBILNI TIM

Ovaj Servis je uspostavljen jula 2004. godine. Cilj formiranja Mobilnoga tima su direktne posjete porodicama bivših korisnica/ka Skloništa u svrhu praćenja stanja u porodici. Na ovaj način putem terapeutskog rada sa porodicom, uključujući i nasilnika, prevenira se ponovno nasilje i njegovo multipliciranje u zajednicu.

više o projektu....
O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija