BiH    |    ENG
FONDACIJA
UPRAVNI ODBOR


1.       Predsjednik                     Faris Hadrović,  magistar za međunarodnu saradnju


 


2.       Član                                 Amela Dautbegović, doktorica psiholoških nauka


 


3.       Članica                             Vesna Andree  Zaimović, magistrica muzikologije


 


4.       Članica                             Azra Džigal, magistrica za međunarodnu saradnju i razvoj


 


5.       Član                             Adnan Kršlak,  magistar ekonomskih nauka

O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija