BiH    |    ENG

Jačanje sistema besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo


U  petak 14.10.2011. godine, Fondacija lokalne demokratije popisala je   ugovor sa UNDP o relizaciji projekta pod nazivom: „Jačanje sistema besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo“.