BiH    |    ENG
Radionica
Pravna pomoć i savjetovanje – uslov za efikasnu podršku žrtvama nasilja u porodici


U okviru projekta Besplatna pravna pomoć podržanog od Fondacije OAK,Fondacija lokalne demokratije organizuje Radionicu  na temu“ Pravna pomoć i savjetovanje – uslov za efikasnu podršku žrtvama nasilja u porodici „.

U prilogu je dnevni red Radionice, koja će se održati  u Sarajevu  dana 18.12.2012. godine  u Hotelu Bosnia sa početkom u  9.00 SatiSarajevo, 18. decembar 2012. godine 
Hotel Bosnia u Sarajevu, ul. Kulovića br. 9
RADIONICA:
Pravna pomoć i savjetovanje – uslov za efikasnu podršku žrtvama nasilja u porodici

Ponedjeljak, 17.12.2012.

Dolazak u ponedeljak u poslijepodnevnim časovima

Utorak, 18.12.2012.

09:00 – 09:30

Pozdravna riječ organizatorica
Predstavljanje učesnica

09:30 – 10:30

Način zbrinjavanja žrtava u sigurnu kuću
Procedure prijema i dokumentovanje
Uloga pomagača/pomagačica u sigurnoj kući

10:30 – 11:00

Pauza za kafu

11:00 – 12:00

Radnje nasilja u porodici

12:00-13:00

Vrste i oblici pravne pomoći žrtvama nasilja
Saradnja sa institucijama

13:00 – 14:00

Ručak

14:00 – 15:00

Postupak ostvarivanja zaštite žrtava nasilja u porodici 
Podrška žrtvama po izlasku iz sigurne kuće

15:00 – 15:30

Zaključci, evaluacija i zatvaranje radionice

About the foundation

Local Democracy Foundation is a local non-governmental organization that has 18 years of experience in designing, coordinating, managing and providing technical and personnel support for various projects and programs.
more information