BiH    |    ENG

Važnost primjene porodičnog zakona za građane i mehanizmi zaštite prava
15.maja Fondacija lokalne demokratijerealizovala je radionicu o temi: VAŽNOST PRIMJENE PORODIČNOG ZAKONA ZA GRAĐANE I MEHANIZMI ZAŠTITE PRAVAEdukacija se  realizovala u  okviru projekta „Obrazovanja javnosti o pravnom sistemu“ čiji je cilj   jačanje kapaciteta kroz uključivanjem profesionalaca u obrazovanje građana o pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, kao veoma važnom faktoru koji garantuje vladavinu prava i povećavanju standarda pravne sigurnosti građana.Navedeni  projekt se realizuje uz financijsku podršku USAID-JSDPII.

U cilju što boljih rezultata projekta u oktobru je   potpisan  Sporazum o partnerstvu između: Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Udruženje sudija Bosne i Hercegovine, Udruženja tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine i Fondacije lokalne demokratije.Edukaciji je prisustvovalo četrdesetak predstavnica/ka foruma žena političkih stranaka, članice Mreže pravde, predstavnicipolicijska uprava i centara za socijalni rad kao i pružaoci besplatne pravne pomoći. 


About the foundation

Local Democracy Foundation is a local non-governmental organization that has 18 years of experience in designing, coordinating, managing and providing technical and personnel support for various projects and programs.
more information