BiH    |    ENG
Pozivamo vas na Javni forum, koji se realizuje u okviru projekta:
„Poboljšanje položaja žena-žrtava rata u Bosni i Hercegovini”
Cilj projekta jeste unaprijeđenje statusa žena-žrtava silovanja i torture prilikom svjedočenja pred Sudovima uz pružanje pravne i psihološke pomoći, prije, u toku i nakon suđenja, kao i jačanje kapaciteta organizacije koje okupljaju i pružaju pomoć žrtvama s namjerom uspostavljanja međusobnog partnerstva, ali i partnerstva sa državnim institucijama.

Javnom forumu prisustvovat će predstavnici, izvršne vlasti, pravosuđa i nevladine organizacija, kako bi se dogovorili o funkcionalnom sistemu podrške i standarda. U trenutno uspostavljenom sistemu podrške žrtvama/svjedocima mali broj formiranih Odsjeka za podršku svjedocima pruža isključivo psihološko savjetovanja/podršku   i pripreme za suđenje, dok su realne potrebe žrtava/svjedoka daleko veće. Podrška u vidu pravne pomoći nije zastupljena. 

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju je u nekoliko presuda koje su predstavljale prekretnicu u razvoju međunarodne pravde na polju rodnih zločina, omogućio krivično gonjenje seksualnog nasilja kao ratni zločin, zločin protiv čovječnosti i genocid. Procjenjuje se da se broj žena seksualno zlostavljanih u ratu u Bosni i Hercegovini (1992-1995) kreće od 20.000 do 50.000.

About the foundation

Local Democracy Foundation is a local non-governmental organization that has 18 years of experience in designing, coordinating, managing and providing technical and personnel support for various projects and programs.
more information