BiH    |    ENG
Sarajevo, 23. septembar 2014. u 11.00
Izložba i panel diskusija Razgovarajmo o nama
Mjesto događaja: Historijski muzej BiH

Poštovane/ni,

Pozivamo vas na zajednički događaj  koji realizuju u  saradnji tri mreže  nevladinih organizacija:

                                       Mreža za izgradnju mira, Mreža Account  i Mreža pravde.

                                               Izložba i panel diskusija Razgovarajmo o nama

                                                  “Mir, pravda, borba protiv korupcije: Uloga NVO"

                                                         Sarajevo, 23. septembar 2014.  u 11.00

                                                         Mjesto događaja: Historijski muzej BiH

 
Krajnji cilj događaja  je  približiti rad NVO građanima u BiH. Namjera nam je da intelektualne i vizuelne materijale nevladinih organizacija predamo Historijskom muzeju kako bi bila na raspolaganju budućim generacijama: studentima, naučnim radnicima, građanima, posjetiocima kojima će poklonjenja građa/eksponati moći služiti i u istraživačke svrhe, kao svjedok jednog vremena i dio historijskog naslijeđa nevladinih organizacija  u post-ratnoj Bosni i Hercegovini.

Istom prilikom izvršiti će se  primopredaja materijala Historijskom Muzeju kao i upriličiti dodjela Mirovne nagrade Mreže za izgradnju mira.

Posebno bi nam bilo drago da učestvujete u panel diskusiji gdje bi uz prikazani  kratki  film o NVO u BiH  razgovarali i o  historijskom razvoju i značaju NVO   u kontekstu historijskog naslijeđa;  o ulozi međunarodnih organizacija u razvoju NVO-a; o  shvaćanju NVO sektora među građanima, da li smo pogriješili i gdje, odnos medija i prenošenje rada NVO sektora u oblastima mira, pravde i borbe protiv korupcije.

Cjelokupan događaj je ostvaren uz tehničku podršku USAID JSDP II, a realizuje ga Fondacija lokalne demokratije.

Program događaja.