BiH    |    ENG
Braniteljice ljudskih prava u policijskim strukturama BiH
Mehanizmi zaštite od diskriminacije
Kristina Jozić je analizirala podatke o zastupljenosti žena u policijskim strukturama na svim nivoima vlasti, analizu zakonodavnog okvira i zaštitnih mehanizama. „Istraživanja su pokazala da je u okviru svih policijskih agencija, od državnog, do lokalnog nivoa prisustvo žena od 5 do 15 posto, dok je na rukovodećim položajima svega 0,5 posto. To znači da ih gotovo nema na rukovodećim pozicijama“, objasnila je Jozić. Ona naglašava da je bosanskohercegovačko društvo još daleko od evropskog standarda od 40 posto žena na čelnim policijskim pozicijama. U prilogu je finalna i cjelovita anliza.

Braniteljice ljudskih prava u policijskom strukturama BiH - Mehanizmi zaštite od diskriminacijepolicija.pdf