BiH    |    ENG

EDUKATIVNE RADIONICE U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR - MOJ IZBOR
Fondacija lokalne demokratije permanentno je angažovana u kreiranju i realizaciji programa koji se odnose na prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici i na osnovu pola.

Edukativno-preventivni programi realizovani su i tokom proteklih godina, kako u osnovnim tako i u srednjim školama  na području cijele Bosne i Hercegovine uključujući i Kanton Sarajevo. Kako su se rezultati edukativnih radionica pokazali izuzetno uspješnima kao i saradnja sa institucijama sistema, uz podršku Općine Centar tokom  2014/2015 školske godine realizovane su  edukativne radionice na kojima je uzelo učešća 94 učenika/ca i 10 nastavnika(ca)/ pedagoga(inja).
 
Općina Centar je prepoznala značaj i važnost da se nastavi sa preventivnim programom u školama  na području njihove općine odobrivši sredstva za nastavak projekta u 2015/2016 školskoj godini,  a sve u cilju  razumijevanja same problematike nasilja u porodici i o prisutnosti nasilnog ponašanja u školskom okruženju.

Inovativna metoda rada uključuje prikazivanje već dizajniranog kratkog filma s ciljem da nakon pogledanog filma kroz interaktivni rad edukuje učenike/ce o nasilju nad i među djecom, zatim kako da prepoznaju oblike nasilnog ponašanja  i kako da reaguju.

Jedinstvenost edukativnog filmskog materijala leži u činjenici da na osjetljiv način prenosi pogled na problem rodno uvjetovanom nasilja, te će kao takav biti predstavljen u školama u općini Centar.  Planirane radionice imaju važnu ulogu u distribuciji znanja, vještina i vrijednosti krajnjim korisnicima. Kreirani film ostaće u vlasništvu škola koji će kao edukativni materijal osigurati trajnu edukaciju mladih odnosno sljedećim generacijama.

O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija