BiH    |    ENG
Aktuelni projekti
MOJE MJESTO POD SUNCEM
Fondacija lokalne demokratije, uz finansijsku podršku Visokog komesara za izbjeglice UNHCR u Bosni i Hercegovini, od 2007. godine je uspješno implementirala Projekat „Pomoć ženama žrtvama nasilja u porodici, trgovine ljudima i rata”. Glavni cilj projekta je bio osigurati pomoć ženama koje su raseljene, izbjeglice ili povratnice žrtve nasilja u porodici, trgovine ljudima ili žene žrtve rata, sa čitave teritorije Bosne i Hercegovine, kako bi mogle ostvariti svoja osnovna prava, steći samopouzdanje i ostvariti ekonomsku neovisnost.Od 2014, ovaj projekat je prilagoden novom UNHCRovom projektu pod nazivom „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“.
 
Ukupna vrijednost projekta je 8.107.500 EUR. Većinu sredstava, u iznosu od sedam miliona eura, obezbijedila je Evropska unija kroz paket IPA 2012, dok je 1.107.500 EUR osigurao UNHCR. Planirano je da glavne projektne aktivnosti budu provedene u deset bosanskohercegovačkih opština, u periodu od 2014. do 2016 godine. Na osnovu UNHCR-ove analize, odlučeno je da tokom maja 2014. godine, saradnja na projektu bude ponuđena opštinama koje su identifikovane kao prioriteti na osnovu ozbiljnosti i opsega problema sa kojima se susreću raseljena lica i povratnici. To su Bijeljina, Bosanski Petrovac, Derventa, Foča, Gradiška, Maglaj, Mostar, Prijedor i Živinice. Na osnovu istih kriterija, odabranim opštinama je pridružen i Distrikt Brcko.
 
Glavni cilj projekta je obezbjeđivanje trajnih rješenja za najugroženije porodice raseljenih lica, manjinskih povratnika i žena - žrtava rata, i to kroz timski rad i saradnju lokalnih vlasti, mjesnih zajednica, civilnog društva i projektnih partnera. Jedan od osnovnih zadataka je osnivanje timova na opštinskom nivou, sastavljenih od predstavnika opštinskih vlasti, organizacija civilnog društva i partnerskih organizacija, koji će efikasno i transparentno identifikovati najugroženije porodice iz pomenutih kategorija, i kroz projektna sredstva obezbijediti konkretnu pomoć za njih.
 
Ova pomoć će obuhvatiti kreiranje radnih mjesta ili mogućnosti za samozapošljavanje zasnovanih na potrebama i mogućnostima svakog pojedinca, stimulisanje i povezivanje individualnih proizvođača sa kompanijama kako bi se osigurao plasman proizvoda, izgradnju i sanaciju stambenih jedinica sa pratećom infrastrukturom, efikasnu i pravovremenu pravnu pomoć, te psiho-socijalnu integraciju povratnika u lokalne zajednice.
 
Pored individualne pomoći, partneri će raditi i na poboljšanju kvaliteta socijalnog ambijenta,  kroz pružanje podrške centrima za socijalni rad, formiranje opštinskih komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju, poboljšanje zdravstvenih usluga i kućne njege za starije, omogućavanje bolje socijalne i zdravstvene zaštite i obrazovanja za djecu iz ugroženih porodica, kao i kroz skretanje pažnje javnosti na probleme sa kojima se suočavaju raseljena lica, povratnici i žene – žrtve rata.
 
Ovaj projekt nadopunjuje aktuelni Regionalni stambeni program (RHP), pokrenut sa ciljem osiguranja dobrovoljnog povratka i reintegracije ili lokalne integracije izbjeglica i interno raseljenih. Takođe je komplementaran i predstojećem projektu koji biti finansiran kroz kreditno zaduženje kod Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) a koji će omogućiti izmještanje ugroženih raseljenih osoba iz kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini u namjenski građene objekte socijalnog stanovanja.
 
UNHCR je implementaciju projekta povjerio Fondaciji lokalne demokratije, Razvojnom fondu Ujedinjenih nacija (UNDP),  Dječjem fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM), Hilfswerku Austria International (HWA),  Bosanskim humanitarnim logističkim servisem (BHLS), te Vašim pravima BiH (VP).
 
FLD će, u zavisnosti od potreba, izgraditi ili sanirati 20 stambenih jedinica sa pratećom infrastrukturom, i na taj način podržati najugroženije porodice iz kategorije povratnika i raseljenih lica. Prioritet će imati žene -  žrtve rata koje su se sa svojim porodicama već vratile u predratna mjesta boravka, a žive u neizdrživim uslovima. FLD će takođe stvoriti uslove za samozapošljavanje i ostvarivanje prihoda podjelom grantova za 132 korisnice, dok će 48 žena - žrtava rata imati mogućnost da kroz trening i dodatno školovanje dobiju mogućnost za zaposlenje. Takođe, FLD je partner zadužen za javno informisanje i medijsku promociju čitavog projekta.

 
O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija