BiH    |    ENG

OSTATI SIGURNE
Od 01.09.2017. FLD je započela sa implementacijom projekta „Ostati sigurne – Mreža sigurnosti za braniteljice ljudskih prava i aktivistice protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“. Projekt se realizuje na teritoriji Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Udruženjem „Mreža žena policajaca“ Bosne i Hercegovine, a uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije.


 
 
Projektom se želi pružiti sistematski odgovor na kršenje prava  braniteljica ljudskih prava čime će se osigurati njihova bolja pozicija, sigurnije okruženje i jača vidljivost.Ciljna grupa  projekta su OCD-ovi aktivni u oblasti zaštite i unaprjeđenja ljudskih prava: Braniteljice ljudskih prava/aktivistice protiv rodno zasnovanog nasilja i druge relevantne OCD; Ženski policijski službenici predstavnici iz kantonalnih, entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova, Ministarstva sigurnosti BiH; predstavnici različitih medija, relevantne institucije BiH nadležne za zaštitu ljudskih prava (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agencija za ravnopravnost spolova BiH).
O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija