BiH    |    ENG

POBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽENA ŽRTAVA RATA U BOSNI I HERCEGOVINI
Fondacija lokalne demokratije je od 01.12.2013. godine počela s implementacijom projekta pod nazivom „Poboljšanje položaja žena žrtava rata u Bosni i Hercegovini“.

 Projekat će se realizirati uz podršku Matra programa Kraljevine Holandije,  a implementirat će se do 31.05.2015. godine u saradnji sa šest (6) partnerskih organizacija i to: Vive žene - Tuzla, udruženje Medica - Zenica, udruženje Žena žrtva rata - Sarajevo, Hrvatska udruga logoraša - Vareš, Udruženje građanki Gerc Sumejja - Mostar i Sekcija žena žrtava rata - Republike Srpske.

Kroz niz planiranih aktivnosti namjera ovog projekta je unaprjeđenje statusa žrtava silovanja i torture prilikom svjedočenja pred Sudovima direktnim pružanjem pravne i psihološke pomoći prije, u toku i nakon suđenja. Projektom će se uz jačanje  kapaciteta nevladinih organizacija koje okupljaju i pružaju pomoć žrtvama, uspostavljati partnerstva kako među organizacijama civilnog društva tako i s vladinim institucijama sve u cilju omogućavanja pristupa zaštiti i pravdi žrtvama silovanja, jačanja relevantnog zakonodavstva i vladavine prava.

O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija