BiH    |    ENG
DONATOR: OAK FONDACIJA
PODRŠKA SIGURNOJ MREŽI
PERIOD IMPLEMENTACIJE: septembar 2014 - septembar 2017.

Krajnji cilj ovog projekta je poboljšati cjelokupnu reakciju na nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini kroz razvoj strateškog okvira koji potiče sinergijske i koordinirane  napore državnih i nedržavni aktera. 
 
Predloženi projekat omogućit će da Mreža stekne uvid u sposobnosti svojih članova, na temelju usvojenog zajedničkog plana/platforme rada i analize i omogućit će kvalitetan nastavak rada na polju borbe protiv nasilja na osnovu spola, a osobito nasilja u porodici, kroz uspostavu snažnog partnerstva između državnih tijela i Sigurne Mreže. 
 
Sigurna Mreža će nastaviti sa svojim zagovaranjem za uspostavljanje i unaprjeđenje jedinstvenih standarda zaštite za žene od nasilja.
 
Specifični ciljevi projekta:
 
Povećati uticaj Sigurne mreže u  borbi protiv nasilja u porodici na osnovu  strateškog djelovanja kroz: razvoj mehanizama upravljanja i donošenja odluka, poboljšanje i jačanje kapaciteta članica, uspostavljanje formalnog okvira saradnje sa vladinim organizacijama na svim nivoima  države Bosne i Hercegovine.
 
Očekivani rezultati u 3 godine implementacije projekta:
 
Novi članovi Sigurne mreže i članovi Sekretarijata  SM  su profesionalizirana i imaju unapređenja  znanja i prakse u ključnim područjima expertize i upravljanja mrežom;
SM se uspješno upravlja i vodi na osnovu novih praksi u načina  upravljanja i rukovođenja;
Članstvo SM je prošireno sa najmanje 10 novih aktivnih članica;
SM zagovara rješavanje  problema na osnovu  dogovorene strategije zagovaranja za zajedničko djelovanje  sa institucijama sistema  i agencijama;
Održivost SM i njenih članica  se poboljšava doprinosima iz javnih sredstava;
Podzakonski akti za provedbu dva nova Zakona o zaštiti od nasilja u porodici su razvijeni, potpisani  i primjenjuju se uz podršku  lokalne vlasti;
SM službeno sarađuje s lokalnim vlastima na temelju ugovora potpisanih o partnerstvu sa Gender centrima Federacije BiH i RS-a;
Koordinaciona tijela koja čine predstavnici nadležnih institucija sistema i članica SM su operativni
 

 
O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija